Skelbimai, naujienos

Š.m. kovo 4 d. 18 val.

Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos aktų salėje vyks visuotinis rinkiminis Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ narių susirinkimas. Kviečiame dalyvauti.

DARBOTVARKĖ:

Bendruomenė šiemet įgyvendino tęstinius projektus dalinai finansuojamus Kretingos rajono savivaldybės administracijos.

Projektai skirti jaunimui :

„Jaunimo laisvalaikis – aktyvus, kultūringas, turiningas“ – 500,00 Eur

Tikslas: sudaryti sąlygas jaunimui realizuoti save, skatinti jį tobulėti, ieškant aktyvių, įdomių, turiningų, įvairių laisvalaikio leidimo formų.

Įgyvendindami projektą jaunimui  „Kur eiti? Ką veikti?,  paraiškos  registracijos  Nr.  Nr. KRET-LEADER-6B-JV-9-1-2019 kartu su partneriu Kretingos r. Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos administracija,  rugpjūčio 2-6 d.d. 27 dalyviams organizavome dieninę stovyklą “Laikas kartu”. Jaunimui ši savaitė buvo kupina veiklos ir potyrių. Pirmoji diena skirta pažinčiai.

Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“ (toliau - Bendruomenė) kaip Visuomeninė organizacija įregistruota LR Juridinių asmenų registre 2003 m. gruodžio 9 d. Teisinė forma – asociacija. Asociacija turi Visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą – Bendruomenės tarybą, vienasmenį valdymo organą -  Bendruomenės  pirmininką.

Veiklos ataskaita yra suskirstyta į kelias pagrindines temas:

Vietos projekto vykdymo sutarties šalims Nacionalinei mokėjimo agentūrai  prie Žemės ūkio ministerijos, Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijai ir Kūlupėnų bendruomenės centrui „Kūlupėnai“  2020 m. rugsėjo 4 d. pasirašius vietos projekto vykdymo sutartį Nr. KRET-LEADER-6B-SD-14-4-2020 pradėtas įgyvendinti socialinio verslo projektas „Nasrėnų bendruomeniniai senjorų namai“, adresu Motiejaus Valančiaus g. 12, Nasrėnų k., Kretingos r.

Įgyvendinome projektą „Problemos? Spręskime kartu?!” pagal Kretingos rajono savivaldybės direktoriaus 2020-03-13 įsakymu Nr. A1-228 patvirtintą  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ aprašą.

Puslapiai