Projektinė veikla

2020 m. 

 • ,,Rask laiko!?“  – 750,00 Eur (Kretingos r. savivaldybės administracija)
 • „Jaunimo laisvalaikis – aktyvus, kultūringas, turiningas“ - 500,00 Eur (Kretingos r. savivaldybės administracija)
 • "Jaunas- aktyvus- savanoriškas“ – 900,00 Eur (Kretingos r. savivaldybės administracija)
 • „Bendruomeniškumas – kaimo ateities garantas“ – 1107,60 Eur (Kretingos r. savivaldybės administracija)
 • Problemos? Spręskime kartu! – 1330,00 (Kretingos r. savivaldybės administracija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
 • “Ten kur Minija teka gražuolė” – 1500,00 (LR Žemės ūkio ministerija)
 • "Kur eiti? Ką veikti?" – 7878,00 Eur (LR Žemės ūkio ministerija) - Tęsiamas
 • " Nasrėnų bendruomeniniai senjorų namai" - 97509,00 Eur (NMA prie ŽŪM ir Kretingos r. kaimo plėtros asociacija)

2019 m. 

 • ,,Rask laiko!?“  – 600,00 Eur (Kretingos r. savivaldybės administracija)
 • „Jaunimo laisvalaikis – aktyvus, kultūringas, turiningas“ - 500,00 Eur (Kretingos r. savivaldybės administracija)
 • ,Jaunas- aktyvus- savanoriškas“ – 600,00 Eur (Kretingos r. savivaldybės administracija)
 • „Bendruomeniškumas – kaimo ateities garantas“ – 885,00 Eur (Kretingos r. savivaldybės administracija)
 • Problemos? Spręskime kartu! – 1345,00 (Kretingos r. savivaldybės administracija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
 • “ Žemaitėjės žemie…” – 1500,00 (LR Žemės ūkio ministerija)
 • Kur eiti? Ką veikti? – 7878,00 Eur (LR Žemės ūkio ministerija)

2018 m. 

 • ,,Rask laiko!?“  – 450,00 Eur (Kretingos r. savivaldybės administracija)
 • „Jaunimo laisvalaikis – aktyvus, kultūringas, turiningas“ - 500,00 Eur (Kretingos r. savivaldybės administracija)
 • ,Jaunas- aktyvus- savanoriškas“ – 300,00 Eur (Kretingos r. savivaldybės administracija)
 • „Bendruomeniškumas – kaimo ateities garantas“ – 816,00 Eur (Kretingos r. savivaldybės administracija)
 • Problemos? Spręskime kartu! – 1362,39 (Kretingos r. savivaldybės administracija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
 • “ Po mūs lietuvišku dangum…” – 1495,00 (LR Žemės ūkio ministerija)
 • “Lauko scenos įrengimas Kūlupėnuose” – 8000,00 (Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija), 1000,00 Eur (Kretingos r. savivaldybės administracija)

Kūlupėnų bendruomenės centras “Kūlupėnai” prie šių projektų įgyvendinimo prisidėjo savo lėšomis – 1770,00 Eur

 

2017 m. 

 •  "Problemos? Spręskime kartu!"  - 1269 Eur, Kretingos r. savivaldybės administracija (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)   
 • „Jaunimo laisvalaikis - aktyvus, kultūringas, turiningas“ - 400 Eur, Kretingos r. savivaldybės administracija
 • „Aktyvi jauna šeima“ - 350 Eur Kretingos r. savivaldybės administracija
 • „Jaunas - aktyvus - savanoriškas“ - 350 Eur Kretingos r. savivaldybės administracija
 • „Kūlupėnų bendruomenės materialinės bazės stiprinimas" - 1298 Eur, Kretingos r. savivaldybės administracija

 

2016 m.

 • "Lauko treniruokliai - šeimos skvereliui" - 5000 Eur, LR ŽŪM
 • „Jaunimo laisvalaikis - aktyvus, kultūringas, turiningas“ - 450 Eur, Kretingos r. savivaldybės administracija
 • „Aktyvi jauna šeima“ - 550 Eur Kretingos r. savivaldybės administracija
 • „Jaunas - aktyvus - savanoriškas“ - 350 Eur Kretingos r. savivaldybės administracija
 • „Kūlupėnams - 450" - 633,60 Eur Kretingos r. savivaldybės administracija
 • „Fizinio aktyvumo skatinimas Kūlupėnų bendruomenėje“ - 406 Eur Kūno kultūros ir sporto departamentas

2015 m.

 • „Jaunimo laisvalaikis - aktyvus, kultūringas, turiningas“ - 450 Eur, Kretingos r. savivaldybės administracija
 • „Aktyvi jauna šeima“ - 500 Eur Kretingos r. savivaldybės administracija
 • „Jaunas - aktyvus - savanoriškas“ - 300 Eur Kretingos r. savivaldybės administracija
 • „Bendruomeniškumas - kaimo ateities garantas“ - 550 Eur Kretingos r. savivaldybės administracija
 • „Fizinio aktyvumo skatinimas Kūlupėnų bendruomenėje“ - 700 Eur Kūno kultūros ir sporto departamentas

2014 m.

 • „Susipažinkime su pirmaisiais kaimo bendruomenių verslumo žingsniais“ - 450 Lt Kretingos r. savivaldybės administracija
 • „Jaunimo laisvalaikis - aktyvus, kultūringas, turiningas“ - 1500 Lt, Kretingos r. savivaldybės administracija
 • „Jaunas - aktyvus-sveikas“ - 1000 Lt, Kretingos r. savivaldybės administracija

2013 m.

 • „Vietos iniciatyvos kaimo plėtrai“ - 25000 Lt
 • „Kūlupėnų bendruomenės centrui – 10 metų“ – 400 Lt. Kretingos r. savivaldybės administracija

 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu 3D-567 „Dėl 2013 metų kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos (valstybės biudžeto lėšos) (01 01) priemonei „Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms“ (01 001 01 03 09) įgyvendinti skirtų lėšų pagal projektus ir lėšų gavėjus paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ skirta parama 2999,20 Lt projekto „Kūlupėnų bendruomenės centro materialinės bazės stiprinimas“ įgyvendinimui. Projekto tikslas - stiprinti Kūlupėnų bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant renginių įgarsinimo įrangą. Projekto veikla - Kaimo bendruomenės materialinės techninės bazės stiprinimas ir sukūrimas - buvo pasirinkta neatsitiktinai, nes esame viena aktyviausių kaimo bendruomenių Kretingos rajone savo švietėjiškumu, gyvenamosios aplinkos, kultūrinio paveldo puoselėjimu. Siekdami išsaugoti vietines tradicijas kasmet organizuojame įvairius renginius, kurių kokybė priklauso ir nuo renginių įgarsinimoi įrangos. Įsigytas mikšerinis pultas ir du mikrofonai su stovais - tai pasiektas rezultatas, kuris ypač naudingas bendruomenei reprezentuojant savo veiklą rajone.

2012 m.

 • „Susipažinkime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais“ – 500 Lt Kretingos r. savivaldybės administracija
 • „Aplinkos sutvarkymas ir pėsčiųjų liepto įrengimas per Vargučio upelį“ – 600 Lt Kretingos r. savivaldybės administracija

2011 m.

 • „Susipažinkime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais“ – 300 Lt Kretingos r. savivaldybės administracija

2010 m.

 • „Kalėdų stebuklo belaukiant“ – 700 Lt

2007 m.

 • „Gera pradžia – puse darbo“ – 1000 Lt Kretingos r. savivaldybės administracija

2006 m.

 • „Mūsų laisvalaikio erdvė“ – 800 Lt Kretingos r. savivaldybės administracija

 • „Mokomės bendrauti ir bendradarbiauti“ – 1000 Lt Kretingos r. savivaldybės administracija

 • „Siekiame kurti ir dirbti kartu“ – 25000 Lt LR ŽŪM

 • „Gera pradžia – puse darbo“ – 1750 Lt Kretingos r. savivaldybės administracija

2005 m.

 • „Liaudies amatai ir kaimo žmogus“ – 1000 Lt Kretingos r. savivaldybės administracija

2004 m.

 • „Poilsiui saugią ir sveiką aplinką“ – 900 Lt Kretingos r. savivaldybės administracija