Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“

Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“ savo veiklą pradėjo 2003 m. gruodžio 9 d. Pagrindiniai tikslai: rūpintis gyventojų gerove, telkti bendruomenę socialinėms, ekonominėms, kultūrinėms, sportinėms problemoms spręsti, išsaugoti vietines tradicijas, tarmę, papročius, folklorą ir kt.  Bendruomenės centro susikūrimą lėmė žmonių noras iškilusias problemas  spręsti patiems,  jo įkūrimo iniciatorius - pirmasis bendruomenės pirmininkas Juozas Mažeika. 

Visuomeninė organizacija – asociacija jungia Kūlupėnų seniūnijos 14 kaimų, kuriuose gyvena apie 1700 gyventojų. Šiuo metu  bendruomenės centro nariais yra 112  gyventojų. Nuo 2012 m. kovo 7 d. esame Lietuvos Kaimo tinklo narys.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu bendruomenei įsikurti ir veiklai vystyti seniūnijos pastato I aukšte skirtos 43 kv.m. patalpos. Patalpas bendruomenė įsirengė įgyvendinant  LR ŽŪM projektą “Siekiame kurti ir dirbti kartu“ lėšomis (25 tūkst. lt), projekto vadovė - tuometė bendruomenės pirmininkė Rima Galuškinienė. Šiose patalpose vyksta bendruomenės narių susirinkimai, organizuojamos popietės, teminiai susitikimai, mokymai ir kt.

Per bendruomenės gyvavimo dešimtmetį, įgyvendinus Kretingos rajono savivaldybės lėšomis (9305 Lt)  dalinai finansuojamus projektus, įsigyti baldai, žaliuzės, muzikinis centras, kompiuterinė įranga ir kt. Daugelio projektų vadovė – bendruomenės pirmininkė Jūratė Mačernienė. Iš surinkto bendruomenės narių nario mokesčio ir paaukotų 2 proc. GPM įsigytas projektorius su ekranu.

Labai mėgstame keliauti, susipažinti su Lietuvos regionų ypatumais, susitinkame su respublikos kaimo bendruomenėmis, keičiamės informacija, kartu ieškome problemų sprendimų būdų. Lankėmės Anykščiuose, Vilniuje, Biržuose, Nidoje, pas kaimynus latvius – Rundalėje ir kt. Kelionės suartina bendruomenės narius, gimsta naujų minčių, idėjų.

Bendruomenės centro taryba

  • Jūratė Mačernienė – pirmininkė

Nariai:

  • Reda Pilelienė
  • Aušra Jašinskienė
  • Alina Zaleckienė
  • Jonas Benetis
  • Andrius Kazlauskas
  • Petras Kazlauskas