Visuotinis susirinkimas

Š.m. kovo 4 d. 18 val.

Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos aktų salėje vyks visuotinis rinkiminis Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ narių susirinkimas. Kviečiame dalyvauti.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ 2021 m. veiklos ir finansinės ataskaitos teikimo visuotiniam narių susirinkimui ir tvirtinimui.
  2. Dėl Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ naujos tarybos rinkimų.
  3. Dėl Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ pirmininko rinkimų.
  4. Dėl nario mokesčio dydžio nustatymo.
  5. Dėl paraiškų teikimo LR ŽŪM, Kretingos r. savivaldybės administracijai.
  6. Dėl informacinių klausimų

 

Bendruomenės pirmininkė

Jūratė Mačernienė