Visuotinis susirinkimas

Balandžio 22 d. 18.00 val.

kviečiame visus seniūnijos gyventojus į Kūlupėnų bendruomenės centro “Kūlupėnai” visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks mokyklos aktų salėje

DARBOTVARKĖ:

1.     Dėl Kūlupėnų bendruomenės centro “Kūlupėnai” 2015 m. veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymo.

2.     Dėl Kūlupėnų bendruomenės centro “Kūlupėnai” įstatų naujos redakcijos pristatymo, aptarimo ir tvirtinimo. Susipažinti su projektu galite www.kulupenubc.lt

3.     Dėl naujo nario į Kūlupėnų bendruomenės centro “Kūlupėnai” tarybą rinkimo.

4.     Kiti klausimai.

 

Bendruomenės pirmininkė

Jūratė Mačernienė