Vasaros šventė "Kūlupėnams 450"

Šventės įžangoje, pasirodžius Kretingos KC vyresniųjų liaudiškų šokių grupei „Toncius“, nuostabūs šventės vedėjai – Kretingos kultūros centro E. Radžiaus teatro vyr. režisierius Nerijus Gedminas ir Klaipėdos jaunimo teatro aktorė Kristina Švenčionytė pradėti šventę pakvietė seniūnę Rita Lubienę, kuri pasveikino kūlupėniškius ir visus svečius, susirinkusius į jubiliejinę vasaros šventę „Kūlupėnams – 450“, pasidžiaugė nueitu jau netrumpu istoriniu keliu, nuoširdžiais, darbščiais, kūrybingais ir organizuotais seniūnijos žmonėmis, jų, ypač jaunimo, pasiekimais ir dėkojo kiekvienam, prisidedančiam prie to, kad Kūlupėnuose gyventi būtų gera ir įdomu, kad jie augtų ir gražėtų ir, kad čia turėtų norą grįžti išėję,ir mokslus baigę vaikai.  Nuoširdžius padėkos žodžius už organizacinį darbą ruošiantis vasaros šventei, seniūnė tarė Jovitai Rimkuvienei, Jūratei Mačernienei ir Renatai Švelnytei.

Paskelbus šventės pradžią Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinės mokyklos mokiniai uždegė šventinį aukurą ir visi žmonės, pagerbiant mūsų senelius ir prosenelius, sustoję sugiedojo Lietuvos himną.

Susirinkusius gyventojus sveikino rajono meras Juozas Mažeika, savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas, tarybos narys Dangiras Samalius, Kretingos rajono kultūros centro direktorius Pranas Razmus, kandidatai į seimą.

Rajono meras Juozas Mažeika šventės metu padėkomis apdovanojo  šiuos  asmenis:

1. Jūratę Mačernienę, Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ pirmininkę – už aktyvią ir ilgametę visuomeninę veiklą, bendruomeninių projektų įgyvendinimą, kūltūrinės veiklos organizavimą ir iniciatyvumą;

2. Viliją Macienę – už kūrybiškumą, iniciatyvumą, aktyvią ir ilgametę visuomeninę veiklą Kūlupėnų bendruomenės labui;

3. Laimą ir Liudą Šopauskus –  už tautinio  paveldo saugojimą,  tradicijų puoselėjimą, aktyvią ir ilgametę visuomeninę veiklą Kūlupėnų bendruomenės labui;

4. Reginą Tilvikienę – už tautinio paveldo puoselėjimą,  aktyvią ir ilgametę  visuomeninę veiklą Kūlupėnų bendruomenės labui.

5. Antaną Žvinklį – už tradicijų puoselėjimą ir jaunosios kartos patriotinį ugdymą, aktyvią bei  ilgametę visuomeninę veiklą Kūlupėnų bendruomenės labui.

Bendruomenės centro „Kūlupėnai“ pirmininkė Jūratė Mačernienė, gavusi mero padėką, dėkojo žmonėms už tikėjimą ir pasitikėjimą vykdoma veikla ir kad ši padėka yra ne jos vienos nuopelnas, nes kiekvienam įkvėpimo lašui reikia dar pridėti devyniasdešimt devynis prakaito lašus, o tie prakaito lašai yra ne jos vienos, o visų mūsų.

Kadangi šiemet bendruomenių metai,  per „Padėka 2016“, J.Mačernienė dėkojo žmonėms, labiausiai nusipelniusiems dėl Kūlupėnų vardo garsinimo:

 - Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos saviveiklininkams (vadovas A. Žvinklys) už aktyvią pagalbą organizuojant bendruomeninius renginius. (Dovana - autobuso nuomos išpirkimas)

-  Moterims, kurios sako "Aš galiu" organizuojant renginius, susitikimus, dirbant visuomeninį darbą: Redai Pilelienei, Ritai Drakšienei, Dianai Žukauskaitei (nors ir ne mūsų KB narė, bet nuostabi pagalbininkė), grožio salono "Beauty"  savininkei Vaidai Butkevičei ir jos kolektyvui už pagalbą įgyvendinat projektą, skirtą jaunimui "Aktyvus - jaunas - savanoriškas"

- Savanoriui - Kęstučiui Bertašiui ir jo komandai už aukštus rankų lenkimų pasiekimus, garsinant Kūlupėnų vardą ne tik rajone, bet ir visoje Lietuvoje.

-  Padėka visiems, pravedusiems 2 proc., Iš jų kasmet vasaros šventės metu išperkamas batutas vaikams. O šiemet teikėmė paraišką LRŽŪM ir gavome finansavimą projekto "Lauko treniruokliai - šeimos skvereliui". Projektas finansuojamas 90 proc., savų lėšų - 10 proc. t.y. pravesti 2 proc.

Šventės metu ragavome Linos Pranckutės ir Raimondo Jucio virtą tradicinę žvėrienos sriubą, skanavome firmiškai paruoštus vėžius.

Rinkome žmonių mintis, užrašant jas ant širdelių, baigiant sakinį "Myliu Kūlupėnus, nes..." kūlupėniškių išsakytose mityse dominavo: "nes čia gimiau, čia užaugau, čia dirbu ir čia gyvenu", "čia gyvena patys nuostabiausi žmonės", "čia vyksta smagios sportinės varžybos", "čia verdamas pats skaniausias žvėrienos šiupinys"  "čia gyvena pats nuostabiausias žmogus - mano mama",... 

Po šventės sutikti žmonės labai džiaugėsi nuostabia menine programa, linksmais vedančiaisiais...o dar koks smagus buvo šokis lietuje, klausantis Katažinos dai

Džiaugiamės, kad turime šventės rėmėjų ir jiems nuoširdžiai dėkojame, nes tik jų dėka koncertuoti galime pasikviesti ir žvaigždelę, šįkart – Katažiną Zvonkuvienę.

Šventėje koncertavo:

·        Kretingos KC vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Toncius“ (vad. Andrius ir Svajonė Razmai);

·       Kretingos KC Kūlupėnų skyriaus vaikų popmuzikos grupė „Pumpurėliai“ (vad. G. Poloneičik);

·       Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos mokinių liaudiška kapela (vad. A. Žvinklys)

·       Mažeikių rajono, Viekšnių kultūros centro liaudiška kapela „Virventa“(vad. R. Mikalauskas);

·       Kretingos KC Kūlupėnų skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Židinys“(vad. A. Žvinklys);

·       Kartenos mokyklos – daugiafunkcio centro moterų vokalinis ansamblis (vad. D. Norvaišienė);

·       Katažina Zvonkuvienė