Vasario 16-ąją pasitinkant

Nuo tos kryžkelės ir prasideda visi tolimi keliai..., bet ir toli būdamas tu visada jauti, kaip tave šaukia Gimtoji žemė, laukia ilgisi..., nes čia tavo namai.... Nes čia daug gardesnė  duona, švelnesnis vėjas, čia Minijos upė. Miškas ir akmenys, ir niekur kitur tu nebūsi suprastas taip kaip čia. Čia tavo namai...

Esu gražus ir didelis Kūlupėnų kaimas. Namų langų akim žiūriu į pasaulį ir į jus, mieli kaimo žmonės. Aš laimingas, kai jūs laimingi. Linksmai pasitinku sugrįžtančius, liūdnai palydžiu išeinančius. Tvirtai įaugęs į lietuvišką žemę, saugau jos garbę ir orumą... Ir kas gi būtumėt be manęs?

Š. m. vasario 14 dieną Kūlupėnų kaimo gyventojai susirinko į Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimą – koncertą, kurį surengė Kūlupėnų kultūros skyriaus darbuotojai. Koncertavo Kūlupėnų kultūros skyriaus liaudiška kapela, vadovaujama S. Jucio, vokalinis ansamblis “Židinys“ vadovaujamas A. Žvinklio. Vakaro svečiai mūsų artimiausi kaimynai iš Kartenos folkšok grupė „Vo tep“. Ramiai ir nepakartojamai viena mintį po kitos ginė vakaro vedančioji Jovita Rimkuvienė. Nuoširdžius sveikinimo žodžius pasakė Kūlupėnų seniūnė Rita Lubienė, tikėdama, kad kūlupėniškiai dori ir garbingi žmonės. Susirinkusiuosius pasveikino Kūlupėnų bendruomenės pirmininkė Jūratė Mačernienė, prašydama nepamiršti šią svarbią Lietuvai dieną iškelti vėliavą.

Tęsdama vakaro svečių - karteniškių dainose, apdainuoto bernelio bekepurio ir jo liaunos mergelės gražios draugystės istoriją, bendruomenės pirmininkė kalbėjo apie šv. Valentino dienos minėjimo reikšmę. Prašė nepasiduodi komercijai, o teisingai suprasti, kad tai dviejų žmonių – vyro ir moters meilės diena. „Man džiugu matyti po rasotą pievą brendančią trijulę: JĮ – JĄ – IR MAŽYTĘ JŲ LAIMĘ“, - kalbėjo Jūratė.  Žmonės skirstėsi prisipildę savo širdis gerumo, pakilios nuotaikos, o gal ir žinių apie šv. Valentiną...ar mūsų lietuvių meilės deivę Mildą ir jos sparnuotąjį sūnų Amūrą...