Tu numegzk man, mama, kelią...

"Tau atrodo vakar dar maži bėgiojom,

Tu glaudei kiekvieną prie širdies.

Šiandien Tau, Mama, spalvotų dainų puokštę dovanojam,

ir ilgiausių metų, norim palinkėt....

Mama – tai didžiuliai angelo sparnai, po kuriais telpa; meilė, gėris, saugumas, rūpestis, globa, pasididžiavimas, užuojauta, supratimas, tikėjimas, atsidavimas ir pasaka – skambanti ausyse, kurią sekdavo Mama. Šventės vedančioji Laura Dambrauskienė šias eilutes dovanojo mamytėms, gausiai susirinkusioms  į šventę „Tu numegzk man, Mama, kelią“ , bei pakvietusi pakeliauti vaikystės takais kartu su Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos populiariosios muzikos grupės „Pumpurėliai“  (vad. Giulnara Poloneičik) atliekamomis vaikiškomis dainelėmis.

Po gražių, prasmingų,  šiltų Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ pirmininkės Jūratės Mačernienės sveikinimo žodžių  visos mamoms įteiktas pirmasis rožės žiedas šios šventės proga.

Jei pieščiau Motinos paveikslą,

Tai drobės vidury didžiulę širdį apibrėžčiau,

Kurios centre gerumas prisiglaudęs.

Gerumas - tai dvi gilios, šiltos akys su sielvartu ir su skausmu kampučiuose...

Šiltas, melodingas dainas visoms mamytėms, močiutėms dovanojo  Kūlupėnų skyriaus vokalinis ansamblis „Židinys“, vadovaujamas Antano Žvinklio ir Kūlupėnų liaudiška kapela, vadovaujama Stasio Jucio. Programą paįvairino sportinių šokių šokėjos Gabrielė Stroputė ir Simona Biriukovaitė. Sudainavus paskutinę, bendrą dainą „Tu numegzk man, Mama, kelią“ Kūlupėnų seniūnė Rita Lubienė padėkojo atlikėjams už  koncertą ir pakvietė visus gegužės 14 dieną atvykti  į Šv. Motiejaus atlaidus ir Kūlupėnų kaimo šventę.

 Skyriaus vedėja  J. Rimkuvienė dėkoja šventės vedančiajai Laurai Dambrauskienei,  visiems kolektyvams ir jų vadovams, sportinių šokių šokėjoms, koncerto įgarsintojams:  Erikui Rudeliui ir Vygintui Bernotui bei šventės rėmėjams: Kūlupėnų bendruomenės centrui „Kūlupėnai“  už gėles mamytėms  ir Kūlupėnų seniūnijai  už didžiulį šakotį  koncerto  atlikėjams.

Žr. foto albumą