SU ŠV. VELYKOM!

Linkiu, kad šv. Velykų dieną skambantys varpai 
ir džiaugsmo giesmės suteiktų šviesių vilčių, 
o į Jūsų namus atneštų santarvę ir gerumą. 
Nubudę, prikelkim sielas Meilei
!
Laimei būkim atviri - paspauskime rankas, 
užmirškim gėlą, palinkėkim viens kitam SĖKMĖS...