Problemos? Spręskime kartu?!

Įgyvendinome projektą „Problemos? Spręskime kartu?!” pagal Kretingos rajono savivaldybės direktoriaus 2020-03-13 įsakymu Nr. A1-228 patvirtintą  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ aprašą.

Projekto tikslas - gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas – pasiektas dėka atliktų uždavinių - įrengtas 75 kv.m. trinkelėmis klotas pėsčiųjų takas.

Jis puoš ne tik Kūlupėnų gyvenvietę, bet ir pasitarnaus keliaujantiems į mokyklą bei organizuojamus renginius aktų salėje.

Šiam projektui įgyvendinti buvo skirtas 1330 Eur finansavimas, bendruomenė savo lėšomis prisidėjo 500 Eur, seniūnija nepagailėjo kelių tonų žvyro.

Nuoširdus ačiū už supratingumą ir pagalbą Petrui Kazlauskui, Algiui Švelniui, Daliai Račkauskienei ir mokyklos ūkinės dalies darbuotojams bei bendruomenės nariams Birutei Degimienei, Steponui Mažeikai už gerbūvio darbus.

Nelabai sekėsi su pirmaisiais rangovais, bet abipusiu sutarimu ir supratingumu, išsiskyrėme taikiai.

Ačiū puikiai paslaugą atlikusiems vyrams iš Barzdžių, jo vadovui Juozui Beniušiui.

 

Projekto vadovė Jūratė Mačernienė