...per krištolinį ledą...

Vėl baigiasi metai. Niūrių ir vėjuotų dienų apsupti mes ieškome šilumos ir jaukumo namuose. Ieškome ramybės, šviesos, saugumo. Ieškome kelio ne tik į savo namus, bet ir į savo širdies gelmę. Adventas - tai kelionė.

Įžiebus Kalėdų eglutę, Kūlupėnų kultūros skyrius pakvietė visus bendruomenės žmones į advento vakarą “ Per krištolinį ledą..“

Tikrąsias gyvenimo vertybes: Tikėjimą, Ramybę, Meilę ir Viltį, išsakydami nuoširdžius linkėjimus, stovint prie naujų metų slenksčio, žmonėms priminė Kūlupėnų parapijos klebonas M. Nausėda, seniūnė R. Lubienė, bendruomenės pirmininkė J. Mačernienė ir jauna J. ir D. Drąsučių šeima.

 Skambėjo posmai ir melodingos dainos atliekamos Kretingos  kultūros centro kūrybinės muzikinės grupės „Kaip sielos aitvarai“.  Atsiautusi „žiema“ (R. Drakšienė) užliūliavo susirinkusiuosius savo žiemiškomis istorijomis, o mažosios mergytės „snaigės“ vis sukosi ir sukosi primindamos, kad gruodis geriausias jų laikas.

„ - Gerumo angelai lydi mus visą gyvenimą. Žmonėms angelai siejasi su šviesa, gerumu ir globa - kreipėsi į susirinkusiuosius Kūlupėnų kultūros skyriaus vedėja Jovita Rimkuvienė. Keturi gerumo angelai nusileido į kūlupėniškių - mokyklos direktoriaus V. Kelpšos, ambulatorijos bendrosios praktikos slaugytojos L. Kazlauskienės, bibliotekininkės V. Macienės ir bendruomenės pirmininkės J. Mačernienės rankas. Jiems dėkota už atsidavimą darbui ir nuoširdumą.

Bendruomenės pirmininkė Jūratė Mačernienė padėkojo visiems 2014 m prisidėjusiems tiek materialiai, tiek morališkai. "Visada gera sulaukti to stebuklingo žodžio "Aš - galiu", nes visa tai daro mus stipriais." Padėkojo bendruomenės nariui Broniui Žiaušiui už materialinę pagalbą, puošiant kalėdinę eglę. Visų bendruomenės narių vardu padėkojo Jovitai Rimkuvienei už nuostabius renginius, už  skleidžiamą šilumą, kurią išsinešame kiekvienas į savus namus.

Visada norisi kuo daugiau surasti savyje gerumo ir perduoti šalia esančiam. Šilto, gražaus adventinio vakaro dalyviams į delnus nusileido netirpstančios, nertos snaigės su palinkėjimais, kurių autorės V. Rimkutė ir D. Mačernytė. Tai šventė - pabūti kartu.

Vyr. bibliotekininkė Vilija Macienė

(Žiūrėti foto albumą.)