"Liodvėks ir vėsė kėtė..." Kūlupėnuose

Sugrįžę iš vasaros, kai saulė ėmė blaustis iš nuovargio, kai nuskaidrėjo upių vandenys, o apsunkusios obelys nubarstė savo vaisius, kūlupėniškiai  vėl dalijosi tuo, ką yra atradę, supratę ar pajautę. Spalio 1-osios vakarą visi kas myli savo sielas ir nuolat duoda joms kultūrinio peno rinkosi į mokyklos aktų salę.

Ypatingo dėmesio sulaukė senjorai - seniūnė Rita Lubienė pasveikino juos su Pagyvenusių žmonių diena, linkėdama šiltų, saulėtų dienų, o ypač sveikatos. Džiaugėsi jų aktyvumu ir noru dalyvauti bendruomeniniame, kultūriniame seniūnijos gyvenime, kviesdama lankytis visuose organizuojamuose renginiuose, susitikimuose.

O Kretingos kultūros centro E. Radžiaus teatras  kūlupėniškiams padovanojo  nuotaikingą spektaklį „ Liodvėks ėr vėsė kėtė...“ pagal J. Žemaitės komediją „ Trys mylimos“. Spektaklio režisierius Nerijus Gedminas ir atlikėjai: Antanas Jonaitis, Donatas Žilinskas, Birutė Laučienė, Inga Kričfaluši, Gerda Simonavičiūtė, Stefanija Simutytė  bei folkloro ansamblis „Gervelė“ vad. Elena Šalkauskienė džiugino žmonių širdis gerai ir nuotaikingai atliktais vaidmenimis, sudainuotomis dainomis. Audringais plojimais ir gėlėmis žiūrovai dėkojo mieliems spektaklio atlikėjams. Kultūros skyriaus vedėja Jovita Rimkuviene su seniūne Rita Lubiene, kaip ir pridera šeimininkėms,  aktorius pakvietė „ont večerės“.

 Kretingos kultūros centro Kūlupėnų skyriaus vedėja  Jovita Rimkuvienė