...kuo kvepia Kalėdos?

Tu užsimerk ir man pasakyk, kuo kvepia Kalėdos?

Gal tai sausainiai, o gal pasakėlės, vaikystėj girdėtos?

Tyliai sniege paliktos pėdos. Švelniai į žemę nusileidžia Kalėdos.

Gruodžio 22 dieną į Kūlupėnų kultūros skyrių rinkosi patys mažiausi seniūnijos gyventojai, vaikučiai nelankantys darželio. Popietėje vaikučiams parodytas lėlių spektaklis „Kalėdų dovanėlė“, juos aplankė ilgai lauktas Kalėdų senelis. Jis meiliai kalbino mažuosius ir buvo labai dosnus, dovanodamas vaikučiams  saldžias dovanėles. Įsidrąsinę mažieji kūlupėniškiai poškino : „seni, seni raudonosi...“, kiti virpino lupytę ir atsainiai žiūrėjo į kailiniuotą svečią. Mamytės aktyviai sufleravo mažyliams, buvo matyti, kad puikiai yra išmokusios eilėraštukus. Ratelis ir balionai padrąsino dalyvius, nes jie noriai pozavo su Kalėdų seneliu prie eglutės.  Ši šventė miela visiems ir mažiesiems, ir juos atlydėjusiems mamoms ir tėčiams, ir tiems, kurie stengiasi atrasti naujų idėjų, naujų būdų, begalinį norą sukurti smagią šventę.

Ir praskleidęs baltą rūką, Kalėdų senelis Girion suka. Tuoj pro ąžuolo vartus miško požemiais tyliais žvėrys, paukščiai ir vaikučiai įsileis Naujus metus.

Dėkojame popietės rengėjams: Jovitai Rimkuvienei, Vilijai Macienei,  Irinai Zubienei, Austrai Dambrauskienei, Laurynui Žilinskui, Rūtai Maciūtei ir kt. .  

(žiūrėti foto albumą)