Kūlupėnų bendruomenei metai derlingi projektais

Šie metai Kūlupėnų bendruomenės centrui “Kūlupėnai” buvo labai derlingi projektine veikla. Teikėme 7 paraiškas, kurios buvo teigiamai įvertintos, skirtas 13169 Eur finansavimas, savo lėšomis prisidėjome 538 Eur. Šiais metais įsisavinome 6357 Eur

Įgyvendinome Kretingos rajono savivaldybės administracijos dalinai finansuojamus 4 projektus.

Projekto  “Jaunimo laisvalaikis – aktyvus, kultūringas, turiningas “ (500 Eur) rezultatas -  įsigytas futbolo stalas su grūdinto stiklo žaidimo aikštele. Programa padėjo spręsti jaunimo užimtumo problemas, suteikė ilgalaikę galimybę turiningiau leisti laisvalaikį.

Projekto ,,Jaunas – aktyvus - savanoriškas“  (600 Eur) veiklos suplanuotos taip, kad jų metu jaunimas mokėsi atpažinti ir valdyti savo emocijas, ugdyti empatiją, gebėjimą suprasti ir gerbti kito žmogaus jausmus, mokytis bendravimo ir bendradarbiavimo, konfliktų sprendimo. Bendradarbiaujant su Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos bendruomene, jaunimui suteikėme galimybę nuvykti į Kauną. Didelio pasisekimo sulaukė spalvotos emocijų naktys, dalyvaujant moderatoriui.

Projektas  “Rask laiko?!” (600 Eur)  skatino jaunų šeimų iniciatyvas, užimtumą bei įsitraukimą į aktyvią bendruomeninę veiklą. Jaunos šeimos suprato, organizuojamų mokamųjų užsiėmimų moralinę ir materialinę naudą. Moterys noriai ir aktyviai lankė namų erdvės dekoravimo, papuošalų gamybos, zumbos užsiėmimus. Aktyviai dalyvavo organizacinėje veikloje, ruošiantis tradicinėms metų šventėms.

Projekto „Bendruomeniškumas – kaimo ateities garantas“ (800 Eur) įgyvendinimo metu suorganizuota išvyka į Telšius, įsigyta tradicinės vasaros šventės koncerto apšvietimo paslauga, dalinai padengtos komunalinės ir  internetinės svetainės www.kulupenubc.lt išlaikymo išlaidos.

Įgyvendinome tęstinį projeką Problemos? Spręskime kartu!” (1345 Eur) , finansuojamą iš LR SADM, kurio metu nasrėniškių savanorišku darbu įrengta paplūdimio  tinklinio aikštelė Nasrėnuose, įsigyta lauko palapinė, įrengta 30 kv.m. trinkelėmis klota aikštelė šalia lauko scenos, suorganizuoti muzikiniai užsiėmimai jaunimui.

Jau antrus metus gauname finansavimą iš LRŽŪM tradicinio renginio organizavimui. Šiemet paraiškos “Žemaitėjės žemie” (1500 Eur) įgyvendinimui gautas finansavimas vasaros šventės įgarsinimo, muzikinio atlikėjo, transport nuomos, maitinimo, viešinimo paslaugų daliniam įsigijimui.

Projektas „Kur eiti? Ką veikti?“ (7878 Eur) finansuojamas Kretingos r. kaimo plėtros asociacijos įgyvendinamas kartu su Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos bendruomene, truksiantis 16 mėn. Organizuojamuose sportiniuose (futbolo, rankų lenkimo), muzikiniuose užsiėmimai, kūrybinėse dirbtuvėse (vilnos vėlimas, floristika, kremukų gamyba) jaunimas dalyvavo aktyviai. Kitais metais veiklos bus tęsiamos ir smagiausia, kad jaunimui galėsime suorganizuoti 5 dienų vasaros stovyklą “Laikas kartu“.

Projektų vadovė Kūlupėnų bendruomenės centro “ Kūlupėnai” pirmininkė Jūratė Mačernienė