K. Donelaitį prisiminus

Gruodžio popiete Kretingos M. Valančiaus pagrindinės bibliotekos Kūlupėnų filiale dar kartą prisiminėme nepamirštamą lietuvių raštijos pradininką ir nepakartojamo kūrinio „Metai“   autorių Kristijoną Donelaitį. Kūrinys „Metai“   skaitomas aktorės Sandros Daukšaitės –Petrulėnės skambėjo savaip ir vis primindavo, kad ir šiai dienai yra pažįstami darbai ir „parokavimai“. Tiek vyresni tiek jaunimas džiaugėsi nuostabiai praleistu laiku.     

Vyr. bibliotekininkė Vilija Macienė