2021 m įgyvendinti projektai

Bendruomenė šiemet įgyvendino tęstinius projektus dalinai finansuojamus Kretingos rajono savivaldybės administracijos.

Projektai skirti jaunimui :

„Jaunimo laisvalaikis – aktyvus, kultūringas, turiningas“ – 500,00 Eur

Tikslas: sudaryti sąlygas jaunimui realizuoti save, skatinti jį tobulėti, ieškant aktyvių, įdomių, turiningų, įvairių laisvalaikio leidimo formų.

Iš projektinių lėšų įsigijome lauko žaidimus Bex Kubb Pro, Kroketas Bex Pro , „Jenga“ su užduotimis. Organizavome 3 val užsiėmimus su psichologe.

“Jaunas – aktyvus – savanoriškas” – 750,00 Eur

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos bendruomene.

Tikslas: Skatinti kaimo bendruomenių jaunimo iniciatyvas, ugdant asmenybės bei pilietiškumo kompetencijas.

Iš projektinių lėšų įsigyta: Bevielių mikrofonų komplektas , 2 vnt stalo žaidimų apie Lietuvą, dalinai įsigyta transporto nuomos paslauga išvykai į Vilnių, kur jaunimas pabuvojo LR Seime, aplankė Valstybės pažinimo centrą, sudalyvauta edukacijoje „Pasinerk į demokratiją”, orentaciniame žaidime „Pažink Lietuvą“ . Užsiėmime su psichologe mokėsi pažinti save, bei bendravimo įgūdžių.

Jaunai šeimai skirtas projektas “Rask laiko?!” – 700,00 Eur

Tikslas: Vykdyti veiklas, skatinančias jaunų šeimų iniciatyvas, užimtumą bei įtraukimą į aktyvią bendruomeninę veiklą.

Vykdomos veiklos, skatino jaunų šeimų iniciatyvas, užimtumą bei įsitraukimą į aktyvią bendruomeninę veiklą. Jaunos šeimos supranta, organizuojamų užsiėmimų moralinę ir materialinę naudą. Esant dabartinei psichologiškai sunkiai situacijai moterys noriai lankė zumbos užsiėmimus, dalyvavo valgomų puokščių ir besmegenių kurime.

Projektas „Bendruomeniškumas – kaimo ateities garantas“ – 1400,00 Eur

Tikslas: Stiprinti materialinę bazę, skatinti narių bendruomeniškumą, iniciatyvumą.

Iš projektinių lėšų materialinės bazės stiprinimui, objekte Nasrėnuose, įsigijome vandens maišytuvų komplektą su dušo sistema - 8 vnt.

Dalinai kompensavome patirtas šildymo katilo Nasrėnuose įrengimo paslaugą.

 

Projektas „Problemos? Spręskime kartu?!” – 1500.00 Eur

 

Tikslas – Pasirengti teikti viešąsias paslaugas, susijusias su socialinio verslo kūrimu.

Iš projektinių lėšų įsigijome rūbų spintas – 3 vnt ir pilnos komplektacijos WC puodus – 10 vnt . Projekto metu įsigytos priemonės tiesiogiai susijusios su pasirengimu kurti socialinį verslą, su pasirengimu  teikti viešąsias paslaugas.

Projektų vadovė Jūratė Mačernienė