15 metų kuriam, augam ir švenčiam drauge

Šv. Rašto Pradžios knygoje parašyta, kad "negera žmogui būti vienam", mes džiaugiamės tuo, kad 15 metų kuriam, augam ir švenčiam drauge.

Be žmonių kaimas negali gimti, gyventi ir klestėti. Be žmonių ir jų gyvenimų, kaimas miršta. Kiekviena gatvė, kiekvienas takelis, byloja apie žmones kurie čia gimsta, gyvena, juokiasi ir  verkia, pykstasi ir meldžiasi, myli ir džiaugiasi kiekviena diena. Kaime kaimynas kaimyno, rodos, ir kvėpavimą jaučia. Ar liga, ar nelaimė, nei atstumas, nei išdidumas nesutrukdo pagelbėti.  Gerumo pilna širdis traukia kaimyną aplankyti, apie savijautą pasiteirauti.

Mūsų bendruomenė kuriama stipriais atsidavimo, rūpesčio, geraširdiškumo pamatais . Būdami skirtingų interesų, nuomonių, charakterių, randame bendrą kalbą, veikiame drauge, nes kiekvienas suprantame, kad stengiamės vardan savęs,  šalia esančiojo.

"Visada žemėje per mažai meilės, per mažai tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse. Kiekvienas iš Jūsų esate mano mokytojas. Kiekvienas įvykis, kiekviena patirtis yra man pamoka..."

Jau 10 metų kartu su Jumis, mylinti ir gerbianti visus, bendruomenės pirmininkė Jūratė Mačernienė