Skelbimai, naujienos

Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“ (toliau - Bendruomenė) kaip Visuomeninė organizacija įregistruota LR Juridinių asmenų registre 2003 m. gruodžio 9 d. Teisinė forma – asociacija. Asociacija turi Visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą – Bendruomenės tarybą, vienasmenį valdymo organą -  Bendruomenės  pirmininką.

Veiklos ataskaita yra suskirstyta į kelias pagrindines temas:

Vietos projekto vykdymo sutarties šalims Nacionalinei mokėjimo agentūrai  prie Žemės ūkio ministerijos, Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijai ir Kūlupėnų bendruomenės centrui „Kūlupėnai“  2020 m. rugsėjo 4 d. pasirašius vietos projekto vykdymo sutartį Nr. KRET-LEADER-6B-SD-14-4-2020 pradėtas įgyvendinti socialinio verslo projektas „Nasrėnų bendruomeniniai senjorų namai“, adresu Motiejaus Valančiaus g. 12, Nasrėnų k., Kretingos r.

Įgyvendinome projektą „Problemos? Spręskime kartu?!” pagal Kretingos rajono savivaldybės direktoriaus 2020-03-13 įsakymu Nr. A1-228 patvirtintą  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ aprašą.

Žolinės vakarą Kūlupėnų kaime įvyko tradicinė vasaros šventė „Ten, kur Minija teka gražuolė“. Nors šventę planuota surengti dar liepos pradžioje, ir ji dėl pandemijos buvo nukelta, tai nesutrukdė kūlupėniškiams džiaugtis bendryste.

Į saulėtekį pėdos įkrito, kad Advento giesmė suskambėtų delnuos,

baltą rūbą gruodžiui užvilko, prasimerkus žiema debesų pataluos...

Žingsniai skamba minčių tyloje, renka nuodėmes žvakės liepsnelė –

dekit, mielosios, dekit ugny, nelydėkit prie ėdžių kraitelės...

Žodžių paukščiams - po laišką įduodu, atleidimo prašau, ką įskaudinau aš,

širdį Angelas švelniai paglosto, kas parašė man – atsakau...

Šie metai Kūlupėnų bendruomenės centrui “Kūlupėnai” buvo labai derlingi projektine veikla. Teikėme 7 paraiškas, kurios buvo teigiamai įvertintos, skirtas 13169 Eur finansavimas, savo lėšomis prisidėjome 538 Eur. Šiais metais įsisavinome 6357 Eur

Įgyvendinome Kretingos rajono savivaldybės administracijos dalinai finansuojamus 4 projektus.

Šie metai Kūlupėnų bendruomenės centrui “Kūlupėnai” buvo labai derlingi projektine veikla. Teikėme 7 paraiškas, kurios buvo teigiamai įvertintos, skirtas 13169 Eur finansavimas, savo lėšomis prisidėjome 538 Eur. Šiais metais įsisavinome 6357 Eur

Įgyvendinome Kretingos rajono savivaldybės administracijos dalinai finansuojamus 4 projektus.

Kūlupėnų Šv. Motiejaus bažnyčioje po šv. Mišių (gruodžio 8 d.) vyko muzikos ir poezijos valanda "Kai į žemę nusileidžia Adventas". Meno vadovas Antanas Žvinklys draugėn subūrė Kūlupėnų ir Žvainių skyrių ansamblius, Kūlupėnų bažnyčios chorą, Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos mergaičių ansamblį bei Kretingos Trečiojo amžiaus universiteto moterų ansamblį "Svajonių aidas"(vad. Aloyzas Žilys).

Kretingos rajono meras A. Kalnius, administracijos direktorė J. Girdvainė, Jaunimo reikalų koordinatorė I. Biliūnaitė-Rušinskė bei Kūlupėnų bendruomenės centro 

„Kūlupėnai“ pirmininkė J. Mačernienė susitiko su Telšių vyskupu K. Kėvalu.

Administracijos direktorė, vyskupui pristatė pilotinį socialinio verslo projektą, kuriuo planuojama atnaujinti Nasrėnų kaime 2018 m. rugsėjo 1 d. uždarytus senelių globos namus.

Puslapiai