Skelbimai, naujienos

Įgyvendindami projektą jaunimui  „Kur eiti? Ką veikti?,  paraiškos  registracijos  Nr.  Nr. KRET-LEADER-6B-JV-9-1-2019 kartu su partneriu Kretingos r. Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos administracija,  rugpjūčio 2-6 d.d. 27 dalyviams organizavome dieninę stovyklą “Laikas kartu”. Jaunimui ši savaitė buvo kupina veiklos ir potyrių. Pirmoji diena skirta pažinčiai.

Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“ (toliau - Bendruomenė) kaip Visuomeninė organizacija įregistruota LR Juridinių asmenų registre 2003 m. gruodžio 9 d. Teisinė forma – asociacija. Asociacija turi Visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą – Bendruomenės tarybą, vienasmenį valdymo organą -  Bendruomenės  pirmininką.

Veiklos ataskaita yra suskirstyta į kelias pagrindines temas:

Vietos projekto vykdymo sutarties šalims Nacionalinei mokėjimo agentūrai  prie Žemės ūkio ministerijos, Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijai ir Kūlupėnų bendruomenės centrui „Kūlupėnai“  2020 m. rugsėjo 4 d. pasirašius vietos projekto vykdymo sutartį Nr. KRET-LEADER-6B-SD-14-4-2020 pradėtas įgyvendinti socialinio verslo projektas „Nasrėnų bendruomeniniai senjorų namai“, adresu Motiejaus Valančiaus g. 12, Nasrėnų k., Kretingos r.

Įgyvendinome projektą „Problemos? Spręskime kartu?!” pagal Kretingos rajono savivaldybės direktoriaus 2020-03-13 įsakymu Nr. A1-228 patvirtintą  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ aprašą.

Žolinės vakarą Kūlupėnų kaime įvyko tradicinė vasaros šventė „Ten, kur Minija teka gražuolė“. Nors šventę planuota surengti dar liepos pradžioje, ir ji dėl pandemijos buvo nukelta, tai nesutrukdė kūlupėniškiams džiaugtis bendryste.

Į saulėtekį pėdos įkrito, kad Advento giesmė suskambėtų delnuos,

baltą rūbą gruodžiui užvilko, prasimerkus žiema debesų pataluos...

Žingsniai skamba minčių tyloje, renka nuodėmes žvakės liepsnelė –

dekit, mielosios, dekit ugny, nelydėkit prie ėdžių kraitelės...

Žodžių paukščiams - po laišką įduodu, atleidimo prašau, ką įskaudinau aš,

širdį Angelas švelniai paglosto, kas parašė man – atsakau...

Puslapiai