Liudas Šopauskas – tautodailininkas

Liudas Šopauskas - tautodailininkas, kaime vadinamas auksarankiu, gimė 1956 m. Užbradumės kaime, netoli Žemaičių Kalvarijos.

Drožti medį mėgsta nuo vaikystės. Kuria įvairias skulptūrines kompozicijas, šventųjų skulptūras ir bareljefus, Užgavėnių kaukes, kryžius, koplytstulpius, koplytėles su šventųjų skulptūromis ir kt.

Nuo 1999 m. dalyvauja įvairiose tautodailės parodose.  Nuo 2001 m. Tautodailininkų sąjungos narys.

Kryždirbys Liudas įsitikinęs, kad šis senovinis amatas – visų pirma duoklė tradicijai. „Man kryžiai visada patiko. Galbūt todėl kūrybinis procesas vyksta natūraliai, tarsi savaime. Dirbdamas atiduodu pagarbą tradicijoms – kryždirbystės, medžio drožybos, tikėjimo. Galvoju, kad šiam amatui kažkokių specialių žinių nereikia. Kryžius turi būti tradiciškas, jei statomas Žemaitijoje – kuklus. Tai Aukštaitijai labiau būdingi puošnūs kryžiai. Žemaitija - labiau koplytėlių kraštas“, - įsitikinęs L.Šopauskas.

Vis dėlto menininkas pripažįsta, kad darant kryžių, kad ir kaip natūraliai jis gimsta, reikalingos ikonografinės žinios. „Statydamas kryžių visada pats išdrožiu Jėzų Kristų. Tai - viena svarbiausių kryžiaus detalių, kaip ir jo papuošimai. Visa tai turi būti itin tradiciška“...

Liudas Šopauskas

Liudas Šopauskas