Antanas Lubys – tautodailininkas

Antanas Lubys – tautodailininkas, gimė 1959 metų vasario 27 dieną Kretingos rajono Kūlupėnų apylinkės Sauserių kaime, vienkiemyje šalia miško. Jo tėvas Stanislovas Lubys – nagingas kaimo meistras, garsus račius. Jo rankų paliestas medžio gabalas virsdavo tai verpimo rateliu, tai arkliniu vežimu, tai bičių aviliu, įvairiausiais baldais ir namų apyvokos reikmenimis, o kartais net kanklėmis suskambėdavo... Savo gimtajam Sauserių kaimui, padedant sūnums, padarė ir padovanojo didelį kryžių, keletą  koplytėlių, o jo namų kiemą iš paties rankomis padaryto koplytstulpio laimina sūnaus Antano drožta šv.Marija. Būdamas meninės sielos visus savo darbus puošė – kai ką išdrožinėdavo, kai ką paspalvindavo.

Sukaupęs nemažai savo darbų meistras ėmė dalyvauti įvairiose parodose. 1999 metų vasarį vykusiame Plungės tautodailininkų tarybos narių susirinkime Antanas Lubys  pripažintas tautodailininku ir tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariu. Nuo to laiko dalyvauja Telšių zonos tautodailininkų parodose (Plungėje, Telšiuose, Mažeikiuose).

2009 metais Antano Lubio daromiems kryžiams, koplytstulpiams, skulptūroms, koplytėlėms, prieverpstėms, paveikslų ir veidrodžių rėmams, antlangėms, karnizams, padėklams ir šaukštams gautas A kategorijos Tautinio paveldo produkto sertifikatas. Jo darbuose gausu ne tik tautinių, bet ir religinių motyvų.     

Tėvo ir senelio pramintais keliais toliau žengia ir sūnus Donatas. Vietoj žaislo dažnai į rankas imdamas kaltą jis nuo mažumės susidraugavo su medžiu ir pradėjo meistrauti, drožinėti dėžutes, druskines, rankšluostines, kaukes, herbus.

Antano Lubio patirtis perduodama vaikams

Antano Lubio sakraliniai baldai